Лекции-беседи

Два пъти месечно в съботните дни в Енорийския център при храм Рождество Христово се изнасят религиозни лекции-беседи за възрастни.

Темите са свързани с живота в Църквата, Тайнствата, празниците и актуални теми, касаещи вярата.

Лекциите се изнасят главно от д-р Златина Каравълчева и свещениците при храма, но и с участието на гости – лектори богослови и свещеници