Опело

Опелото е църковно последование на заупокойна служба за новопочинал (новопредставлен).

Погребението служи за израз на християнското учение за земния живот, смъртта и възкресението.

Християните приготвят починалия за погребение, затварят очите му, умиват тялото, покриват го в погребална повивка погребален покров и го оплакват. След това излагат тялото на представилия се за опрощаване с всички негови близки. На погребението задължително има варено жито – като символ на възкресението, червено вино – като символ на пролятата за нас Христова Кръв и хляб – символизиращ Тялото Христово.

Палят се свещи, за да може всеки вярващ да присъедини своята молитва за упокой към тази на църквата. Раздават се различни храни в памет на починалия. Християните се погребват в специално обособени парцели извън населените места т.н. гробищни паркове. Изключение се допуска за духовници, които се погребват при храмовете или в манастирите. В ковчега при починалия обикновено се поставя кръст.