Панихида

Панихидите, заупокойните молитви и изобщо всички възпоменателни обреди са свързани с вярата в безсмъртието на човешката душа и във възможността задгробната съдба на починалите да бъде облекчена от молитвите и добрите дела на техните близки.

Панихиди могат да бъдат извършвани от православни свещеници само за покойници, които са били кръстени.  Редно е да се извършват на третия, деветия, двадесетия, четиридесетия ден и на три, шест и девет месеца и годишнините от смъртта на починалите християнини.