Работилница по източно църковно пеене

 • Работилница по източно пеене, храм „Рождество Христово“, кв. Младост 3, гр. София. 
 • Групи за начинаещи и напреднали
 • Вторник и четвъртък
 • Начало: 19 септември 2017
 • Час на заниманията: 18:45
 • Водещ: Никола Антонов 
 • За записване: byzworkshop@gmail.com
 • Информация за курсовете moodle.dveri.bg
 • Провежданите курсове са безплатни

 

Налични курсове

 • Работилница по източноцърковно пеене, храм „Рождество Христово“, кв. Младост 3, гр. София.
 • Всеки четвъртък.
 • Начало на заниманията: от 28 септември 2017.
 • Час на заниманията: 18:45.
 • Водещ: Никола Антонов
 • За записване: byzworkshop@gmail.com
 • Курсът е предназначен за курсисти, които вече могат да четат невми и искат да бъдат полезни на църковната певница по време на неделното богослужение.
 • В теоретичен аспект курсът разглежда теорията на осмогласието по-дълбоко.
 • Обръща се внимание на някои стилистични и интерпретаторски особености при изпълнението на източноцърковните песнопения.
 • Разглеждат се въпроси за исона.
 • Основната цел на курса е да даде нови знания и да затвърди умения по автентична църковна интерпретация, като запознае курсистите с избрани образци от основния репертоар, използван в неделното (възкресно) богослужение.
 • След завършването на курса курсистите трябва да могат:
  • Да подредят стандартна възкресна служба (вечерня, утреня и литургия); 
  • Да познават съдържанието на Обширен псалтикиен възкресник от Манасий Поптодоров и да пеят от него избрани образци;
  • Да са в състояние да изпеят избрани песнопения от Псалтикийна литургия на същия автор.
 • Курсистите държат тестове за получаване на сертификат за успешно завършен курс.
 • Преподавател: Никола Антонов
 • Работилница по източноцърковно пеене, храм „Рождество Христово“, кв. Младост 3, гр. София.
 • Всеки вторник.
 • Начало на заниманията: от 19 септември 2017.
 • Час на заниманията: 18:45.
 • Водещ: Никола Антонов
 • За записване: byzworkshop@gmail.com
 • Курсът е предназначен за начинаещи в невмената нотация.
 • Курсистите се запознават с количествените, качествените знаци и знаците за време.
 • В курса се застъпва основно запознаване с историята и теорията на осмогласието, запознаване с автентичните интервали на византийските скали и затвърждаване на знанията чрез овладяване на репертоара основно по Кратък псалтикиен възкресник.
 • Курсистите държат тестове за получаване на сертификат за успешно завършен курс.